Hela hatets stormar

Illustrationer på temat Hela hatets stormar till tidningen Författaren nr 3 2016.